ข่าว

ธันวาคม 24, 2017

ตื่นอัญมณีคืออะไร?

ได้เวลารับอัญมณีเพิ่มพิเศษ!

ลองอีเวนท์ใหม่ ตื่นอัญมณี แล้วรับอัญมณีโบนัสจากการทำลายหอคอย!
  • ตื่นอัญมณีคืออีเวนท์ที่เข้าแทนที่ “ปุ่มต่อสู้”
  • ในตื่นอัญมณี คุณจะได้รับ อัญมณีโบนัส สำหรับ ทุกหอคอยที่ทำลายไป
  • อัญมณีโบนัสจะมากน้อยตามสนามประลอง ยิ่งสนามประลองของคุณสูงเท่าไร โบนัสก็จะยิ่งมากขึ้น!

อัญมณี 3 วัน!

25-28 ธ.ค.: ตื่นอัญมณี

เจอกันในสนามประลอง
ทีมงาน Clash Royale