ทั้งหมด

Archive

มกราคม 30, 2018

สำรับความท้าทาย YouTuber!

เริ่ม 31 ม.ค. - 3 ก.พ. ใช้สำรับ YouTuber ที่ท่านชื่นชอบไปเล่นในความท้าทาย YouTuber! ลองดูสำรับ YouTuber 10 สำรับที่มีให้แล้วฝึกซ้อมว่าจะเล่นแต่ละสำรับอย่างไรให้ทรงศักยภาพสูงสุด!

สำรับของ Clash with Ash: ดูวิธีเล่น หรือลอกสำรับ! สำรับของ Orange Juice: ดูวิธีเล่นหรือคัดลอกสำรับ!สำรับของ Alvaro845: ดูวิธีเล่นหรือคัดลอกสำรับ!Flakes Power: ดูวิธีเล่นหรือคัดลอกสำรับ!สำรับของ Godspeed: ดูวิธีเล่นหรือคัดลอกสำรับ!สำรับของ Trymacs: ดูวิธีเล่นหรือคัดลอกสำรับ!สำรับของ kiokio: ดูวิธีเล่นหรือคัดลอกสำรับ!สำรับของ JUNE: ดูวิธีเล่นหรือคัดลอกสำรับ!สำรับของ Trapa: ดูวิธีเล่นหรือคัดลอกสำรับ!สำรับของ Grax: ดูวิธีเล่นหรือคัดลอกสำรับ!

โชคดีและขอให้สำรับที่ดีที่สุดชนะ!

เจอกันในสนามประลอง
ทีมงาน Clash Royale